BizLIVE - Hơn 7.000 m2 đất được mua gom này vừa được lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng để xây trung tâm thương mại.
Dabaco mua gom hơn 7.000 m2 đất nông nghiệp để xây trung tâm thương mại
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định về việc thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất  cho Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam thuê để xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ DABACO Yên Phong, tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong (đợt 2).
Tại văn bản trên, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định thu hồi 1.017,4 m2 đất chuyên dùng (đất giao thông và đất thuỷ lợi) tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong. 
Đồng thời, cho phép Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam chuyển mục đích sử dụng 7.320,6 m2 đất nông nghiệp (đất trồng lúa) do đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân. 
 Sau khi thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao 8.338,0 m2 đất nêu trên cho Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam thuê để xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ DABACO Yên Phong, tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong (đợt 2) theo dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 03/6/2020. Thời hạn thuê đất: đến ngày 12/4/2068. 
Để triển khai quyết định trên, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức bàn giao khu đất; ký hợp đồng thuê đất và hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định. 

VÂN PHONG