BizLIVE - Trong 144.212m2 đất vừa giao, có 1.801m2 để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng khác và 44.787,3m2 đầu tư hạ tầng công cộng phục vụ khu dân cư.
Bình Thuận xây khu nghỉ dưỡng cao cấp
Phối cảnh dự án.
UBND tỉnh Bình Thuận vừa giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy để đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De La Gi tại xã Tân Phước, thị xã La Gi (đợt 1).
Theo đó, tỉnh Bình Thuận giao diện tích 144.212,4 m2 đất đã được UBND thị xã La Gi hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy để đầu tư Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De La Gi tại xã Tân Phước, thị xã La Gi. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 
Trong 144.212m2 vừa được giao trên có 1.801m2 để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng khác và 44.787,3 m2 đất giao thông cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy đầu tư hạ tầng công cộng phục vụ khu dân cư.
Theo kế hoạch, khu nghỉ dưỡng cao cấp này sẽ hoàn thành vào tháng 12/2020.

VÂN PHONG