BizLIVE - Báo cáo bán niên soát xét năm 2019 của Yeah1 cho biết, YEG đã bán lại toàn bộ vốn trong ScaleLab Pte.Ltd cho chủ cũ. Yeah1 chưa thu hồi được tiền và phải trích lập dự phòng hơn 83 tỷ đồng.
Yeah1 (YEG): Thương vụ ScaleLab – đã bán ngay sau 2 tháng mua kèm trích lập dự phòng hơn 83 tỷ đồng
Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT quyết định trích lập dự phòng cho khoản đầu tư SacleLab là 83,36 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã YEG) đã công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét cho hợp nhất và riêng công ty mẹ.

Theo đó, đối với báo cáo công ty mẹ, 6 tháng đầu năm, Yeah1 không có doanh thu từ bán chương trình, ủy quyền khai thác hay bán hàng hóa; hoạt động kinh doanh cốt lõi bị lỗ; thu nhập chính đến từ hoạt động cho vay thu lãi và cổ tức được chia. Lợi nhuận sau thuế đạt 51,2 tỷ đồng, tăng 11,23% so với trước soát xét chủ yếu điều chỉnh ghi nhận lãi các khoản cho vay nội bộ trong tập đoàn.
Đối với báo cáo hợp nhất, điểm nổi bật nhất, doanh thu và lợi nhuận gộp trong 6 tháng đầu năm của 2 mảng hoạt động chính là (i) dịch vụ quảng cáo và chia sẻ nội dung trên nền tảng kỹ thuật số và (ii) dịch vụ quảng cáo trên kênh truyền hình sụt giảm mạnh, đặc biệt mảng dịch vụ quảng trên kênh truyền hình vừa sụt giảm doanh thu và lợi nhuận gộp chỉ còn vỏn vẹn 203 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước là 145 tỷ đồng.
Điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Yeah1 là mảng bán bản quyền phim có đóng góp doanh thu và lợi nhuận gộp, dù vậy, đóng góp này là “như muối bỏ biển”.  
Kết quả lợi nhuận gộp 6 tháng của Tập đoàn đạt gần 63 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước là 244 tỷ đồng. Yeah1 cũng phải trích lập dự phòng rủi ro 94,4 tỷ đồng đã khiến cho chi phí hoạt động tăng mạnh (trong đó dự phòng phải thu khó đòi phân bổ vào chi phí hoạt động trong kỳ tăng 87,5 tỷ đồng) và kết quả lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn lỗ 101,4 tỷ đồng.
Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, thu nhập của hoạt động kinh doanh chính sụt giảm mạnh ở cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài, lần lượt giảm 81,5% và 37,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó góp phần làm kết quả kinh doanh của YEG bị lỗ là thương vụ mua lại 100% quyền sở hữu trong Công ty ScaleLab Pte. Ltd (một công ty có trụ sở tại Mỹ).
Tháng 1/2019, Công ty con của Yeah1 mua lại 100% vốn của Công ty ScaleLab với chi phí 277,86 tỷ đồng và bán lại toàn bộ 100% cổ phần ScaleLab cho chủ cũ là Brener Pass Investment Corporation ngay sau đó 2 tháng, ghi nhận lãi hơn 8 tỷ đồng. Khoản tiền phải thu 277,864 tỷ đồng từ thoái vốn trong thương vụ nói trên tại ngày 30/06/2019 được ghi nhânlà khoản phải thu ngắn hạn khác.
Tại thời điểm cuối tháng 6/2019, Yeah1 đang thực hiện hoàn tất quá trình chuyển nhượng và đang trong giai đoạn thu hồi vốn đầu tư. Dù vậy, Chủ tịch HĐQT của Yeah1 quyết định trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này là 83,36 tỷ đồng.
Ngoài ra, báo cáo của Yeah1 cho biết, Tập đoàn này đang đầu tư 40 tỷ đồng trái phiếu (không chuyển đổi) của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10%/năm

 


HỒNG QUÂN