BizLIVE - Tập đoàn Yeah 1 (mã cổ phiếu YEG) vừa thông báo việc bảo lãnh cho vay với tổng trị giá 10 triệu USD và phương án vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
Yeah1 bảo lãnh vay 10 triệu USD cho 3 công ty
YEG ủy quyền cho ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT được đại diện toàn quyền ký kết các hợp đồng tín dụng.

Theo đó, Yeah1 quyết định bảo lãnh khoản vay trị giá 6 triệu USD cho CTCP Quảng cáo Truyền thông TNT tại Ngân hàng United Overseas Bank.

Tập đoàn này cũng bảo lãnh cho hai khoản vay mỗi khoản trị giá 2 triệu USD cho CTCP Giải trí Yeah1 và CTCP Phát triển thương hiệu Yeah1 cũng tại United Overseas Bank.

Như vậy, tổng cộng YEG bảo lãnh cho 3 khoản vay với tổng giá trị 10 triệu USD cho 3 công ty đều là các công ty con của tập đoàn.

Yeah1 cũng thông qua đề xuất phương án vay vốn hạn mức tín dụng 20 tỷ đồng của tập đoàn này tại Ngân hàng Kiên Long chi nhánh Sài Gòn.

Mục đích của các khoản vay trên nhằm bổ sung vốn lưu động, tối ưu hóa và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với khoản vay của YEG, phương thức vay là từng lần với lãi suất bằng lãi suất tiền gửi cộng biên độ 1%. Thời gian dự kiến vay từ ngày giải ngân đến 24/10/2019, phương thức trả nợ là trả nợ cuối kỳ theo từng kế ước nhận nợ. Tài sản bảo đảm là 2 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn mở tại Ngân hàng Kiên Long thuộc sở hữu của YEG.

HUYỀN TRÂM