BizLIVE -

Lãi ròng cả năm 2018 của TCM đạt 260,4 tỷ đồng, tăng 35,2% so với năm trước qua đó vượt 44% kế hoạch năm. Số tiền TCM dự chi cho đợt cổ tức này khoảng 27 tỷ đồng.

Vượt kế hoạch năm 2018, Dệt may Thành Công chuẩn bị tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền
Ảnh minh họa.

Ngày 27/02 tới đây, CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (mã TCM) sẽ chốt danh sách cổ đông nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 và thanh toán cổ tức đợt 1 cho năm 2018.

Theo đó, TCM sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5% (01 cổ phần được nhận 500 đồng). Với 54 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TCM dự kiến chi ra khoảng 27 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Cổ tức dự kiến được thanh toán vào ngày 19/03 trong khi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 là ngày 12/4.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, TCM đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 với tổng tỷ lệ 12%, tương đương giá trị khoảng 65 tỷ đồng. Trong năm qua, TCM đã phát hành 2,5 triệu cổ phiếu nhằm thực hiện chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:5 theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/05/2018.

Kết quả kinh doanh năm 2018, TCM ghi nhận 3.662 tỷ đồng doanh thu, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về cũng tăng 35,2% lên mức 260,4 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 259,1 tỷ đồng tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 4.069 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2018, TCM đặt mục tiêu đạt 3.166 tỷ đồng doanh thu và 189,5 tỷ đồng lãi sau thuế. Với kết quả đạt được, TCM đã vượt 16% kế hoạch doanh thu đồng thời vượt gần 44% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Đáng chú ý, ghi nhận trên báo cáo tài chính quý IV vừa công bố mới đây, TCM đã thực hiện trích lập dự phòng cho khoản nợ của khách hàng Mỹ phá sản với số tiền hơn 85 tỷ đồng. Dù vậy, tổng tài sản của TCM vẫn tăng gần 250 tỷ đồng lên mức 3.247 tỷ đồng chủ yếu do hàng tồn kho tăng từ 806 tỷ đồng lên 1.138 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TCM cũng tích lũy được 406 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 259 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 22,7 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

THANH HÀ