BizLIVE - Trước đó, công ty này đã bị bắt buộc chuyển từ HOSE sang sàn UPCoM do lỗ ba năm liên tiếp từ 2012-2014.
VST: Lỗ năm thứ 4 liên tiếp, vốn chủ sở hữu âm 204 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
CTCP Vận tải & Thuê tàu Biển Việt Nam (mã VST) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2015 với doanh thu thuần đạt gần 198 tỷ đồng, giảm 44,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn bán hàng cũng giảm 42,8%, còn 213,8 tỷ đồng.
Lợi nhuận gộp của công ty trong kỳ này là -16 tỷ đồng, tăng lỗ so với mức -14,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm nhẹ từ gần 1,9 tỷ đồng xuống còn 1,35 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm mạnh từ hơn 139 tỷ đồng xuống còn hơn 84 tỷ đồng.
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm lần lượt 57,9% và 14,7% so với quý IV/2014.
Đáng chú ý, trong kỳ này, công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác hơn 85 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, công ty lỗ tới gần 326,5 tỷ đồng. Điều này góp công lớn giúp VST giảm lỗ từ hơn 279 tỷ đồng quý IV/2014 xuống còn lỗ chỉ 28 tỷ đồng trong kỳ này.
Lũy kế từ đầu năm, doanh thu thuần của VST đạt 872,7 tỷ đồng, giảm 38,5% so với năm 2014 trong khi công ty vẫn lỗ tới gần 194 tỷ đồng, vượt khá xa so với kế hoạch lỗ đã đề ra (lỗ 109 tỷ đồng).
Đây là năm thứ 4 liên tiếp doanh nghiệp này báo lỗ. Trước đó, công ty này đã bị bắt buộc chuyển từ HOSE sang sàn UPCoM do lỗ ba năm liên tiếp từ 2012-2014.
Tính đến ngày 31/12/2015, tổng tài sản của VST đạt hơn 1.905 tỷ đồng, giảm 28,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền còn 35,4 tỷ đồng, giảm 32,5%, hàng tồn kho còn 56,7 tỷ đồng, giảm 42,8% so với đầu năm nay.
Về nguồn vốn, nợ phải trả của công ty mặc dù giảm so với đầu năm nhưng vẫn đang ở mức hơn 2.109 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đang ở mức -204,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2015 đang ở mức -809 tỷ đồng.

TRẦN THÚY