BizLIVE - Theo nhiều đồn đoán, CTCP Cơ điện lạnh (mã REE) đã phải bỏ ra khoảng 639 tỷ đồng để sở hữu thêm gần 20% cổ phiếu của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn sông Hinh (mã VSH).
VSH: REE chi khoảng 639 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn
Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 05/12/2016.

Trước giao dịch, CTCP Cơ điện lạnh nắm giữ hơn 1,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,65%.

Với việc mua thành công hơn 39,7 triệu cổ phiếu, CTCP Cơ điện lạnh đã nâng mức cổ phiếu nắm giữ lên hơn 41,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,93%.

Cùng ngày 5/12, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán ra toàn bộ 49,5 triệu cổ phiếu VSH. Vì thế, có khả năng SCIC đã bán một phần hoặc toàn bộ 24% cổ phiếu VSH đang nắm giữ cho REE với giá 16.100 đồng/cổ phiếu (mức giá được dự đoán bởi HSC – CTCP Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh). Với mức giá trên, ước tính giá thương vụ này rơi vào khoảng 639 tỷ đồng.

Cùng thời gian này, REE cũng nâng mức sở hữu của mình tại CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID) từ 46,37% lên 50,61%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/12/2016, cổ phiếu VSH nằm ở mức 16.000 đồng/cổ phiếu.

NGỌC ĐỖ