BizLIVE -

Giá vốn hàng bán tăng vượt quá doanh thu khiến chỉ mới trong nửa đầu năm, Vosco đã lỗ hơn 186 tỷ đồng.

Vosco đã lỗ hơn 186 tỷ đồng
Báo cáo tài chính hợp nhất CTCP Vận tải biển Việt Nam (Vosco - mã VOS) cho biết, doanh thu thuần quý II của doanh nghiệp đạt 409,5 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ 2014. 
Trong khi đó giá vốn hàng bán lại chỉ giảm 17%, chiếm 407 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp còn hơn 1,8 tỷ đồng, tương ứng bằng 7% lợi nhuận gộp quý II năm ngoái. 
Khoản tiền này không đủ bù đắp các loại chi phí hoạt động của doanh nghiệp khiến Vosco lỗ hơn 83,2 tỷ đồng trong quý này. Cùng kỳ năm ngoái công ty lỗ hơn 57 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vosco đạt 791 tỷ đồng doanh thu thuần. Nhưng giá vốn hàng bán lại vượt quá doanh thu khiến công ty ghi lỗ hơn 186,7 tỷ đồng trong 6 tháng. Cùng kỳ năm ngoái khoản lỗ là 85,4 tỷ đồng. 
 Kết quả kinh doanh quý II/2015 của Vosco

BẢO VY