BizLIVE - Đây là ước tính của ban lãnh đạo của công ty dựa trên tình hình thị trường vận tải biển hiện nay.
Vosco có thể sẽ lỗ 100 tỷ trong năm 2015
Ảnh minh họa.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của CTCP Vận tải biển Việt Nam (Vosco - mã VOS) đã thông qua kế hoạch sản xuất năm 2015 của công ty, tuy nhiên kế hoạch này chưa bao gồm chỉ tiêu lợi nhuận.

Theo đó, công ty dự kiến đạt 1.800 tỷ đồng tổng doanh thu năm 2015, tương ứng giảm 21,1% so với kết quả năm 2014. 
 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Vosco
VOS cho biết về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, căn cứ vào thị trường vận tải biển hiện nay và dự báo cho cả năm 2015 thì dự kiến công ty sẽ bj lỗ khoảng -100 tỷ đồng.

Tuy nhiên hiện công ty đang thực hiện việc tái cơ cấu nợ được với VDB thì khoản lỗ này sẽ cố gắng giảm tối đa và cân bằng thu chi trong năm 2015. 

Ngoài ra, công ty sẽ bán tiếp 2 tàu tuổi cao, hết tuổi khấu hao là tàu hàng khô Tiên Yên và Vĩnh Phước nhằm ổn định sản xuất kinh doanh đồng thời sẽ sáp nhập, giải thể hoặc phá sản, thanh lý các tài sản đã đầu tư tại các chi nhánh, công ty con hoạt động không hiệu quả.

NGUYÊN MINH