BizLIVE -

CTCP Vận tải biển Việt Nam ( Vosco - mã VOS) vừa cho biết, kết thúc 2014, ngoài việc kinh doanh có lãi, công ty cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu như kế hoạch đã đề ra. 

Vosco báo lãi 2014 nhờ bán tàu, giá dầu giảm
Ảnh minh họa.
Theo đó, ngày 30/12/2014, công ty đã hoàn tất bàn giao tàu Diamond Star trọng tải 27.000 dwt đóng năm 1990 tại Nhật Bản với giá tương đương 5.460.000 USD. 

Trước đó, Vosco cũng đã bán tàu Silver Star trọng tải 21.967 DWT đóng năm 1995 tại Nhật Bản với giá tương đương 5.100.000 USD. 

Sau khi bàn giao tàu Diamond Star, đội tàu của Công ty còn 19 chiếc với tổng trọng tải 472.212 DWT. 

Việc bán tàu nằm trong kế hoạch giảm bớt chi phí cho đội tàu của Vosco. Đồng thời, do tàu đã hết khấu hao nên doanh thu từ việc bán tàu ngoài việc giúp VOS cân bằng được thu chi và có lãi còn góp phần tích cực cải thiện dòng tiền. 

VOS cũng cho biết, giá dầu trên thị trường giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 5 năm qua cũng đã góp phần làm giảm tỷ trọng chi phí nhiên liệu trong tổng chi, cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh.

Việc có lãi trong 2014 đã giúp VOS thoát áp lực hủy niêm yết khi công ty liên tục thua lỗ từ 2012.

NGUYÊN MINH