BizLIVE - Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Đặng Thành Tâm đã hoàn tất bán ra 2 triệu cổ phiếu KBC, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 3,47%.
Vợ ông Đặng Thành Tâm bán ra 2 triệu cổ phiếu KBC
Giao dịch thực hiện từ 24/4 đến 29/4/2014 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (mã KBC) báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị KBC đã bán thành công 2 triệu cổ phiếu đăng ký.

Trước giao dịch, bà Kim Thanh sở hữu 12.272.770 cổ phiếu KBC, tương đương 4,15% cổ phần. Sau giao dịch bán, lượng sở hữu của bà Kim Thanh tại KBC giảm còn 10.272.770 cổ phiếu, ứng với 3,47% cổ phần.

Giao dịch thực hiện từ 24/4 đến 29/4/2014 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Hiện tại, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị KBC đang nắm giữ 101.250.000 cổ phiếu, tương đương 34,94% cổ phần công ty.

Nếu tính theo giá chốt phiên ngày 29/4 là 11.200 đồng/cổ phiếu thì bà Kim Thanh đã thu về 22,4 tỷ đồng sau khi giảm tỷ lệ sở hữu tại KBC.

 

ĐÌNH HOÀNG