BizLIVE - Trước khi được bổ nhiệm vào ghế Phó Tổng giám đốc, bà Đỗ Phương Anh giữ chức Phó Giám đốc Ban Kinh doanh Tập đoàn Ceo Group.
Vợ Chủ tịch Tập đoàn Ceo Group được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc
Bà Đỗ Phương Anh (đeo băng rôn màu đỏ) vừa được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Ceo Group.
Hội đồng quản trị Tập đoàn Ceo Group vừa bổ nhiệm bà Đỗ Phương Anh vào vị trí Phó Tổng giám đốc.
Theo quyết định, bà Phương Anh sẽ chính thức giữ chức Phó Tổng giám đốc từ ngày 25/2/2019 tới khi có quyết định khác.
Bà Đỗ Phương Anh hiện là vợ ông Đoàn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Ceo Group. Bà Anh sinh ngày 8/2/1979. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Trước khi được bổ nhiệm vào chức Phó Tổng giám đốc, bà Anh giữ chức Phó giám đốc Ban Kinh doanh Tập đoàn Ceo Group.
Như vậy, sau khi được bổ nhiệm, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Ceo Group có 6 người, gồm: 1 Tổng giám đốc và 5 Phó Tổng giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn này là ông Đoàn Văn Bình.

VẠN XUÂN