BizLIVE - Ngày 30/06/2016 tới đây CTCP VNG sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại TP. Hồ Chí Minh. VNG sẽ bổ sung ngành nghề kinh doanh mới liên quan đến sản xuất linh kiện điện tử…. và kinh doanh thiết bị ngoại vi, bán lẻ máy tính và bán lẻ đồ gia dụng.
VNG sẽ kinh doanh đồ gia dụng, trình kế hoạch lợi nhuận 361 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Năm 2015, VNG hợp nhất đạt 2.092 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận trước thuế đạt 309,5 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2014.

Tổng tài sản của VNG hợp nhất tại ngày 31/12/2015 đạt 2.711,7 tỷ đồng với hơn 50% giá trị tài sản là tiền gửi, tiền mặt các loại. Lợi nhuận chưa phân phối là 3.140 tỷ đồng, cổ phiếu quỹ trị giá 1.653,8 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính VNG cho thấy chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc đang vay dài hạn của công ty hơn 251 tỷ đồng, lãi suất 4,2%/năm; và số dư tiền lãi vay ông Lê Hồng Minh phải trả VNG đến cuối năm 2015 là 20,3 tỷ đồng.
Năm 2015 Hội đồng quản trị VNG xin Đại hội đồng cổ đông tiếp tục không chia cổ tức do VNG cần tái đầu tư vào các sản phẩm chiến lược, cần nguồn vốn lớn.
Năm 2016, VNG dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu 2.582 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 361 tỷ đồng.
Năm nay VNG có kế hoạch sẽ phát hành 522.416 cổ phần ESOP cho người lao động trong đó 215.274 cổ phần được chào bán với giá 10.000 đồng/cổ phần; và 307.142 cổ phần được chào bán với giá 20.000 đồng/cổ phần.  
Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty gồm sản xuất linh kiện điện tử; sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy tính; sản xuất thiết bị truyền thông; sản xuất đồ điện dân dụng; bán lẻ thiết bị nghe nhìn, bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ đồ gia dụng

HỒNG QUÂN