BizLIVE -

CTCP Du lịch Thành Thành Công (mã VNG) đã đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với phương thức chào bán cho cổ đông hiện hữu. 

VNG: Được chấp thuận chào bán 62 triệu cổ phiếu
Ảnh minh họa.

Giá chào bán bằng với mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, nếu chào bán hết hơn 62,2 triệu cổ phiếu, VNG dự kiến thu về hơn 622 tỷ đồng.

Thời gian phân phối dự kiến trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

Được biết, tổng số tiền thu được sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn để CTCP Du lịch Thành Thành Công đầu tư vào các Công ty có tiềm năng phát triển cùng ngành Du lịch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng quy mô và khẳng định thương hiệu của TTC Tourist trên thị trường du lịch.

Tổng cộng hơn 622 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến được đầu tư như sau:

Kết thúc 9 tháng nằm 2016, doanh thu thuần đạt gần 1.900 tỷ đồng, vượt rất xa so với kế hoạch đề ra là hơn 122 tỷ đồng, tuy vậy, LNTT chỉ đạt hơn 372,3 tỷ đồng, hoàn thành 34,2% kế hoạch năm.

NGỌC ĐỖ