BizLIVE -

Báo cáo tài chính quý I/2016 cho thấy thương vụ đầu tư mua 38% vốn của Tiki của VNG đã hoàn tất. VNG đã đầu tư 384,4 tỷ đồng vào Tiki và hơn 111 tỷ đồng vào CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT. Quý I/2016, VNG đạt lãi ròng hơn 73 tỷ đồng, EPS đạt 3.145 đồng/cổ phần.  

VNG đã đầu tư gần 500 tỷ đồng vào Tiki và FPT Online với giá hơn 10 “chấm”
Ảnh minh họa.

CTCP VNG đã công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý I/2016. Theo đó, quý I/2016 VNG đạt hơn 99 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 73 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu theo tính toán của VNG trong quý I/2016 đạt 3.145 đồng/cổ phần.

VNG hiện có vốn điều lệ khoảng 325 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu cuối tháng 3 đạt 2.397 tỷ đồng. Năm 2015 VNG đạt 231,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng 16% so với năm 2014.
Tính riêng công ty mẹ, VNG mẹ đạt lợi nhuận sau thuế 46,8 tỷ đồng.
Thuyết minh báo cáo tài chính của VNG mẹ và hợp nhất cho thấy, trong quý I/2016 VNG đã đầu tư hơn 384 tỷ đồng vào CTCP Tiki để sở hữu 38% vốn điều lệ của Tiki. Thương vụ này hoàn tất trong tháng 2/2016; hợp nhất báo cáo tài chính quý I/2016, VNG ghi nhận khoản đầu tư vào Tiki bị sụt giảm khoảng gần 8 tỷ đồng, giá trị đầu tư còn lại đến cuối tháng 3/2016 là 376,4 tỷ đồng.
Trước đó, VNG đã đầu tư hơn 111,4 tỷ đồng vào CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT để sở hữu 980.803 cổ phần ở công ty này. Như vậy, VNG đã mua lại cổ phần của Tiki với giá khoảng 103.441 đồng/cổ phần; và mua cổ phần của Dịch vụ Trực tuyến FPT với giá khoảng 113.593 đồng/cổ phần.

HỒNG QUÂN