BizLIVE - Tổng chi phí của CTCK VNDIRECT tăng mạnh trong quý I/2020 do phải thực hiện trích lập các khoản đầu tư sau khi VN-Index giảm 31%.
VNDIRECT: Trích lập dự phòng lớn, lợi nhuận quý I/2020 giảm 34,7%
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo tài chính Quý I/2020, VND đạt doanh thu hoạt động là 456,9 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, trong Quý I/2020, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) của VNDIRECT đạt 105, 9 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 169,7 tỷ đồng, tăng trưởng 133%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 95 tỷ đồng, tăng 9%. Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán ghi nhận mức giảm 12% so với cùng kỳ, đạt 79,9 tỷ đồng.  
Dưới ảnh hưởng của dịch bệnh SARS-COV-2, trong Quý I/2020, VN-Index giảm 31%, tác động trực tiếp đến danh mục đầu tư của công ty, dẫn đến chi phí trích lập dự phòng lớn. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tổng chi phí của VNDIRECT tăng cao. Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, VNDIRECT ghi nhận lợi nhuận sau thuế Quý I/2020 đạt 58,6 tỷ đồng, giảm 34,7% so với cùng kỳ.
Được biết, VND phải trích lập một số khoản đầu tư vào LTG (10,5 tỷ đồng), MWG (14,47 tỷ đồng) và MBB (15 tỷ đồng).
 Nguồn BCTC quý I/2020.
Trong khi đó, về trạng thái cho vay, dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán cuối quý I/2020 giảm khoảng 24% xuống 2.185,21 tỷ đồng.

Theo công bố của 2 Sở, VNDIRECT đang nắm giữ vị trí top 2 thị phần môi giới phái sinh (10,36%), top 2 thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM (12,59%), top 3 thị phần môi giới tại HNX (7,56%) và top 4 thị phần môi giới trên sàn HOSE (6,95%).

Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới của công ty trong Quý I đạt trên 24.000 tài khoản, chiếm đến 40% tổng tài khoản mở mới của nhóm nhà đầu tư cá nhân toàn thị trường.

MAI HƯƠNG