BizLIVE - Năm 2018, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu 9.323 tỷ đồng, tăng 14%; Lợi nhuận sau thuế 1.452 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm trước.
Vĩnh Hoàn lãi gần 1.500 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm 2017
CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC) mới công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2018. 
Theo đó, doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn đạt 2.754 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, giá vốn hàng bán chỉ tăng 21% giúp lãi gộp Vĩnh Hoàn quý IV/2018 tăng 62% lên 572,87 tỷ đồng.
Biên lãi gộp Vĩnh Hoàn quý IV tương ứng 20,8%, cao hơn so với mức 16,4% cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn đáng kể so với con số 30% trong quý III/2018.
Doanh thu tài chính trong kỳ tăng gấp 2,4 lần lên 33,2 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi và lãi tỷ giá. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 69% lên 34,4 tỷ đồng (bao gồm 19,84 tỷ đồng chi phí lãi vay, còn lại chủ yếu lỗ tỷ giá).
Hoạt động liên doanh, liên kết mang về cho Vĩnh Hoàn 17,26 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận. Trước đó, tháng 2/2018, Vĩnh Hoàn đã giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con Vạn Đức Tiền Giang xuống còn 35%, qua đó biến công ty này thành công ty liên kết. Theo báo cáo thường niên năm 2017 của Vĩnh Hoàn, Vạn Đức Tiền Giang mang lại gần 25,5% trong tổng doanh thu hợp nhất của Vĩnh Hoàn (với 2.078 tỷ đồng) cùng với đó là 29,4% tổng lợi nhuận sau thuế (với 178 tỷ đồng).
Chi phí bán hàng trong kỳ giảm 23% còn 55,2 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp không thay đổi nhiều, ở mức 45,5 tỷ đồng.
Kết quả, Vĩnh Hoàn ghi nhận 416 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2018, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm trước (195,2 tỷ đồng).
Năm 2018, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu 9.323 tỷ đồng, tăng 14%; Lợi nhuận sau thuế 1.452 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2018 đạt 15.585 đồng. Năm 2018, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch lãi sau thuế 620 tỷ đồng và với kết quả thực hiện, công ty đã hoàn thành vượt xa chỉ tiêu đề ra.

BẢO VY