BizLIVE - Tập đoàn Vingroup (mã VIC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2019.
Vingroup báo lãi hơn 1.000 tỷ đồng quý I/2019
Ảnh minh họa.
Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong quý I năm 2019 là 21.823 tỷ đồng.
Trong đó, lĩnh vực Bất động sản tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ổn định với tổng giá trị hợp đồng bán bất động sản kí mới và đặt cọc mới trong quý đạt 12.348 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ và giá trị hợp đồng mua bán lũy kế tính đến ngày 31 tháng 03 năm 2019 là 334.405 tỷ đồng.
Vingroup cho biết, mặc dù thời điểm bàn giao các dự án bất động sản năm 2019 tập trung chủ yếu từ quý II trở đi theo cam kết với khách hàng, doanh thu chuyển nhượng bất động sản trong quý I năm 2019 vẫn đat 8.430 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản đạt 1.689 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu kinh doanh bán lẻ trong quý I năm 2019 đạt 7.026 tỷ đồng, tăng 2.901 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 70,4% so với năm trước. Tổng số điểm bán lẻ tính tới cuối quý I là 2.136 điểm, tăng trưởng 78% so với quý I năm 2018.
Theo đó, kết thúc quý I/2019, lợi nhuận trước thuế của Vingroup đạt 1.928 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.010 tỷ đồng.
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2019, tổng tài sản Vingroup đạt 314.126 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 102.373 tỷ đồng, tăng lần lượt 9,1% và 3,4% so với cuối năm 2018.

TRẦN THÚY