BizLIVE - Hiện Vincom Retail đã sở hữu 66 trung tâm thương mại, hoạt động tại 38 tỉnh và thành phố trên toàn quốc, với tổng diện tích sàn bán lẻ đạt gần 1,5 triệu m2.
Vincom Retail báo lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 3.053 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.
CTCP Vincom Retail (mã VRE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018.
Cụ thể, trong Quý IV năm 2018, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.969 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước. 
Trong đó, doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 1.462 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 1.440 tỷ đồng, gấp 5,5 lần so với cùng kỳ năm trước, do tiến hành bàn giao phần lớn dự án Suối Hoa (Bắc Ninh) trong quý IV năm 2018.
Lợi nhuận trước thuế quý đạt 903 tỷ đồng, tăng 221 tỷ đồng (tương đương với 32%) so với cùng kỳ năm trước do tăng trưởng cả trong doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và doanh thu chuyển nhượng bất động sản. 
Lũy kế từ đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 9.052 tỷ đồng, tăng 64% so với năm trước.
Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 5.506 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 3.433 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với năm trước do có 2 dự án lớn tiến hành bàn giao là Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng và Suối Hoa (Bắc Ninh).
Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 3.053 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2017. 
Tại ngày 31/12/2018, tổng tài sản của Vincom Retail đạt 38.104 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 28.511 tỷ đồng.
Trong Quý IV năm 2018, Vincom Retail đã khai trương đồng loạt 5 trung tâm thương mại (TTTM) tại các tỉnh/thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Tây Ninh, Cà Mau, Quảng Ngãi, nâng tổng số TTTM lên con số 66, hoạt động tại 38 tỉnh và thành phố trên toàn quốc, với tổng diện tích sàn bán lẻ đạt gần 1,5 triệu m2.

TRẦN THÚY