BizLIVE - Hàng loạt công ty con và công ty liên kết có thương hiệu trên thị trường của Vinataba sẽ được công ty này thoái vốn để thực hiện chủ trương cổ phần hóa.
Vinataba: Thoái hết vốn ngoài ngành ngay năm 2017
Những công ty Vinataba sẽ thoái vốn trong năm 2017
Vinataba – Tổng công ty thuốc lá Việt Nam nhưng lại đang nắm giữ nhiều công ty con, công ty liên kết kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau từ bất động sản đến bánh kẹo, thực phẩm, bia, rượu… Do đó, chủ trương cổ phần hóa Vinataba trong giai đoạn 2016 – 2020 đang được thực hiện với việc đã thành lập Ban chỉ đạo và đang xác định giá trị các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty này.
Theo đó, Vinataba sẽ thực hiện thoái vốn hàng loạt tại các công ty con và công ty liên kết ngoài ngành ngay trong năm 2017, cụ thể:
Giữ lại 30% vốn tại công ty con là công ty Thực phẩm Miền Bắc.
Giữ lại 51% vốn tại các công ty con khác như: công ty thuốc lá Hải Phòng, công ty cổ phần Hòa Việt.
Thoái toàn bộ vốn tại công ty con: CTCP Thực phẩm Hữu Nghị và CTCP Bánh kẹo Hải Hà, công ty Hải Hà Kotobuki (hiện Vinataba nắm giữ 70% vốn và đối tác Nhật là công ty Kotobuki nắm 30% vốn).
Thoái toàn bộ vốn tại các công ty liên kết: công ty TNHH Vina Alliance, CTCP Bất động sản Lilama,CTCP Đầu tư kinh doanh BĐS Thăng Long, CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa Miliket, CTCP Rượu bia Đà Lạt, CTCP Thương mại hàng không miền Nam và CTCP Bia NADA. Riêng CTCP Thương mại VINAWA đã thoái xong vốn bằng phương thức giải thể.
Đối với những công ty nằm trong lĩnh vực kinh doanh chính sẽ chuyển quyền sở hữu từ Vinataba sang hai công ty con. Cụ thể, tại miền Nam sẽ chuyển quyền sở hữu các công ty thuốc lá: An Giang, Đồng Tháp, Cửu Long, Bến Tre và Long An về đầu mối là công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn (công ty con của Vinataba).
Tại miền Bắc sẽ chuyển quyền sở hữu các công ty thuốc lá: Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bắc Sơn về một đầu mối là công ty TNHH MTV Thăng Long (công ty con của Vinataba).
Riêng hai công ty TNHH MTV: Viện Thuốc Lá và Nguyễn Du thì Vinataba vẫn được giữ nguyên 100% vốn.
Năm 2025 mục tiêu xuất khẩu đạt 200 triệu USD
Song song việc thực hiện cổ phần hóa, Vinataba cũng công bố Chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030, cụ thể:
Đến năm 2025, tổng doanh thu (không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt) dự kiến đạt mức: 32.400 tỷ đồng, đến năm 2030 dự kiến đạt 40.000 tỷ đồng; tăng trưởng bình quân 2015-2020 đạt 1,9%/năm; tăng trưởng bình quân 2020-2030 đạt 4,3%/năm.
Lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2015-2020 tăng trưởng bình quân 4,3%/năm, giai đoạn 2020-2030 tăng trưởng bình quân 3,1%/năm.
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu từ năm 2025 đạt tối thiểu 14,1%.
Nộp ngân sách đến năm 2025 dự kiến đạt 14.500 tỷ đồng, đến năm 2030 dự kiến đạt 18.200 tỷ đồng;
Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 ước đạt 200 triệu USD, đến năm 2030 ước đạt 210 triệu USD; giai đoạn 2015-2020 tăng trưởng bình quân 2,5%/năm, giai đoạn 2020-2030 tăng trưởng bình quân 1%/năm.

HOÀNG ANH