BizLIVE -

HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (Mã VNM) vừa quyết định thông qua việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Vinamilk.

Vinamilk chính thức thông qua nghị quyết nới room lên 100%
Ảnh minh họa.

Theo đó, HĐQT giao Tổng giám đốc công ty thực hiện báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan về việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VNM theo quy định của pháp luật.

Trước đó,Vinamilk đã có động thái được xem là nhằm mở đường cho việc nới room cho nhà đầu tư nước ngoài - đó là loại bỏ những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó có quy định hạn chế việc nới room (lên 100%) cho nhà đầu tư nước ngoài, như in ấn, chăn nuôi.

Cụ thể, hôm 16/2/2016, công ty này công bố về việc Hội đồng quản trị Vinamilk đã thông qua nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc rút khỏi bảy ngành nghề, trong đó có ngành chăn nuôi, trồng trọt, in ấn,…. và điều chỉnh nội dung chi tiết của hai ngành nghề khác. Thời gian hoàn tất lấy ý kiến là vào cuối tháng 3/2016.

Tại ĐHCĐ thường niên 2016, Bà Lê Thị Băng Tâm, Chủ tịch HĐQT cho biết đã điều chỉnh hoàn tất ngành nghề kinh doanh. Sau ĐHCĐ, HĐQT sẽ hoàn tất các thủ tục và thông báo cho cổ đông ngay sau khi các thủ tục hoàn tất.

TRẦN THÚY