BizLIVE - Trong 9 tháng đầu năm nay, VinaFood 2 báo lỗ lũy kế là 73,7 tỷ đồng do xuất khẩu gạo trầm lắng và tiêu thụ nội địa chậm.
VinaFood 2 tiếp tục báo lỗ quý III gần 20 tỷ đồng do giá xuất khẩu gạo quá thấp
Ảnh minh họa.
Tổng công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (VinaFood2 – mã VSF) vừa công bố báo cáo tài chính riêng III/2019.
Theo đó, hoạt động kinh doanh trong quý III của VinaFood 2 đạt doanh thu thuần 2.422 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán vẫn chiếm tỷ trọng rất cao trong doanh thu thuần tới 94%, khiến lợi nhuận gộp thấp, chỉ đạt 155 tỷ đồng.
Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tới 164 tỷ đồng, cao hơn lợi nhuận gộp.
Lợi nhuận không đủ bù đắp chi phí hoạt động, cộng với lỗ trong hoạt động tài chính gần 13 tỷ đồng khiến lợi nhuận từ kinh doanh quý III âm 25,8 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế chỉ còn âm gần 20 tỷ đồng nhờ được bù đắp từ lợi nhuận khác gần 6 tỷ đồng.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, VinaFood 2 lỗ 73,7 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là lợi nhuận gộp kiếm được (768 tỷ đồng) không đủ bù đắp chi phí hoạt động (786 tỷ đồng).
Theo giải trình của VinaFood 2 về lợi nhuận tiếp tục lỗ quý III gần 20 tỷ đồng, đưa tổng mức lỗ lên tới 73,7 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay, nguyên nhân do tình hình giao dịch xuất khẩu gạo của Việt Nam trầm lắng và tiêu thụ nội địa chậm, nhu cầu rất yếu, giá chào người mua đưa ra rất thấp so với giá thành sản xuất.
Với mức lỗ gần 74 tỷ đồng trong 9 tháng qua, đóng góp vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm tăng lên 1.908 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu của VinaFood 2 tiếp tục giảm còn 3.340 tỷ đồng.
Tính đến 30/9, tổng tài sản của công ty ở mức 6.302 tỷ đồng, giảm 8,8% so với đầu năm.
Trong kỳ, nợ xấu của Vinafood 2 tiếp tục tăng lên 1.323 tỷ đồng so với mức 1.304 tỷ đồng kỳ 6 tháng 2019 và vẫn còn khoản tài sản thiếu chờ xử lý 661 tỷ đồng là tồn kho “bốc hơi” được chỉ rõ trong báo cáo tài chính 6 tháng 2019…

HOÀNG ANH