BizLIVE - Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ Phó tổng Giám đốc Vinaconex, ông Hải giữ chức Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25.
Vinaconex bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc thứ 5
Ảnh minh họa.
Ngày 06/9/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX, mã VCG) đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải, kỹ sư Xây dựng, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25 giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc với thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 06/9/2019. Ông Nguyễn Khắc Hải sinh ngày 3/2/1973 tại Nghi Lộc, Nghệ An.
Như vậy, sau khi được bổ nhiệm thêm, Vinaconex có 5 Phó tổng Giám đốc, gồm các ông: Thân Thế Hà, Dương Văn Mậu, Nguyễn Hữu Tới, Lê Doanh Yên và Nguyễn Khắc Hải. Tổng giám đốc là ông Nguyễn Xuân Đông. Chủ tịch HĐQT là ông Đào Ngọc Thanh.
Theo BCTC hợp nhất quý II mới được công bố, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần 2.297 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm 5% đẩy lợi nhuận gộp tăng 3% lên 284 tỷ đồng.
Vinaconex kết thúc quý II với khoản lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 174 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. EPS đạt 394 đồng.
Lũy kế 6 tháng, công ty đạt doanh thu thuần 3.957 tỷ đồng, giảm 5% nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 67% lên gần 304 tỷ đồng. Công ty thực hiện 39% chỉ tiêu doanh thu và 41% chỉ tiêu lợi nhuận năm. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 262 tỷ đồng, tăng 97% với EPS 594 đồng.
Sau nửa năm có sự thay đổi lớn trong cơ cấu cổ đông với nhóm cổ đông tư nhân thay thế nhóm cổ đông nhà nước, cơ cấu tài sản của Vinaconex không có nhiều sự thay đổi. Tổng tài sản tại 30/6 đạt 19.698 tỷ đồng, giảm 2% với 62% là tài sản ngắn hạn, chủ yếu là phải thu ngắn hạn gần 6.073 tỷ đồng và hàng tồn kho 3.120 tỷ đồng. Công ty đang nợ tài chính hơn 3.900 tỷ đồng, với 63% vay ngắn hạn.
Vinaconex đang có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 548 tỷ đồng, bên cạnh quỹ đầu tư phát triển 942 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần 355 tỷ đồng.

VĂN TIẾN