BizLIVE - So với cùng kỳ, lợi nhuận công ty mẹ của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC) đã tăng tới 48% lên 153,62 tỷ đồng.
Viglacera báo lãi tăng 48% trong quý I/2019
Ảnh minh họa.
Theo BCTC hợp nhất quý I/2018, doanh thu thuần của VGC tăng 24% lên 1.268 tỷ đồng.
Trong khi đó, công ty còn cho thấy xu hướng giảm được giá vốn hàng bán nên lợi nhuận gộp đã tăng tới 30,62% lên 488,87 tỷ đồng.
Các chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý I/2019 đều giảm nhẹ lần lượt 5,3% và 4% xuống 53,92 tỷ đồng và 153,63 tỷ đồng. Và chỉ có chi phí bán hàng tăng 18% lên 123,03 tỷ đồng
Kết quả, lợi nhuận sau thuế công mẹ quý I/2019 tăng đã tăng tới 48,64% lên 153,62 tỷ đồng.
Vừa qua, vào ngày 16/4 vừa qua, HOSE đã thông báo nhận hồ sơ niêm yết 448,35 triệu cổ phiếu của VGC. Tới đây, VGC sẽ tiến hành những thủ tục cuối cùng để chuyển sàn lên HOSE.

MAI HƯƠNG