Vietnam Airlines nói gì về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán liên quan đến khoản trích trước chênh lệch tỷ giá hối đoái dự kiến phát sinh?

Bảo Vy

17:10 19/08/2019

BizLIVE - Nếu Vietnam Airlines ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo các quy định hiện, khoản mục "chi phí phải trả ngắn hạn" và "lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" sẽ giảm và tăng số tiền khoảng 170 tỷ đồng và 136 tỷ đồng.

Vietnam Airlines nói gì về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán liên quan đến khoản trích trước chênh lệch tỷ giá hối đoái dự kiến phát sinh?

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines, mã HVN) vừa công bố giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và ý kiến ngoại trừ trên báo cáo tài chính của Vietnam Airlines.

Cụ thể, trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam có ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản trích trước chênh lệch tỷ giá hối đoái dự kiến phát sinh: "Trong kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019 của Tổng công ty đã trích lập chi phí phải trả lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái với số tiền khoảng 170 tỷ đồng dựa trên những ước tính của Ban Giám đốc về sự suy giảm giá trị của Đồng Việt Nam so với các ngoại tệ đến cuối năm 2019. Việc ghi nhận chi phí phải trả lỗ chênh tỷ giá dự kiến phát sinh trong tương lai là chưa phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái cũng như Thông tư 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/12014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Nếu Tổng công ty ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo các quy định hiện hành trên Bảng cân đối kế toán giữa niên độ tại ngày 30/6/2019 khoản mục "chi phí phải trả ngắn hạn" và "lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" sẽ giảm và tăng số tiền khoảng 170 tỷ đồng và 136 tỷ đồng.

Đồng thời trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019, khoản mục "chi phí tài chính" và "lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" sẽ giảm và tăng số tiền khoảng 170 tỷ đồng và 136 tỷ đồng".

Theo Vietnam Airlines, dựa trên ước tính của Ban Giám đốc về sự suy giảm của Đồng Việt Nam so với các ngoại tệ mạnh (chủ yếu là USD) tại thời điểm ngày 30//2019 và tại thời điểm phát hành báo cáo so với thời điểm 31/12/2019, Vietnam Airlines trích trước một khoản chi phí về lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ đối với các khoản nợ phải trả là 170 tỷ đồng, tương đương biến động suy giảm về tỷ giá VND xấp xỉ hơn 2% cho cả năm 2019.

"Phương pháp ước tính này được thống kê nhiều năm và Vietnam Airlines xét thấy là hợp lý và phù hợp giữa kết quả sản xuất kinh doanh giữa niên độ với cả năm", Vietnam Airlines cho biết.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt được 6 tháng đầu năm 2019 hơn 1.381 tỷ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2018 chủ yếu do thu tài chính từ hoạt động đầu tư ngoài doanh nghiệp của Công ty mẹ tăng 148 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái nên khi hợp nhất báo cáo tài chính toàn Tổng công ty, lợi nhuận hợp nhất sẽ giảm tương ứng. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế của một số công ty con giảm nhẹ như NCTS, NCS...

 

BẢO VY

Tổng quanBiến động giá

HVN

33.35 ▼

-6.95 (-20.84%)

 

Giá trong ngày

33.35

-6.95 (-17.25%)
Giá tham chiếu40.3
Giá mở cửa40.6
Giá cao nhất40.9
Giá thấp nhất40.2
Giá đóng cửa40.3
Khối lượng654,120
Giao dịch ròng NĐTNN1,100
Room nước ngoài còn lại23.55%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,227,533,778
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)40,938.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,788.7
P/E18.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,739.4
P/B2.6
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
22/04

40.30

0.10 (0.25%)

654,12026,469,869
19/04

40.60

0.50 (1.25%)

713,84529,282,164
18/04

40.20

0.60 (1.47%)

635,35325,494,715
17/04

40.40

0.60 (1.46%)

670,89627,342,867
16/04

41.20

1.00 (2.49%)

1,077,67944,206,049
12/04

40.90

1.80 (4.60%)

1,174,32547,216,777
11/04

39.10

0.60 (1.51%)

688,48326,949,455
10/04

39.50

1.20 (2.95%)

1,040,26341,375,565
09/04

40.30

0.80 (1.95%)

894,11336,469,129
08/04

41.10

0.20 (0.49%)

513,27421,106,928

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

27/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  05-04...

25/01/2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

01/01/2018

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN) công bố ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó TGĐ nghỉ hưu từ ngày...

01/12/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Lĩnh chức vụ Phó TGĐ...

02/11/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

02/11/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

01/11/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN) công bố ông Lưu Văn Hạnh, Thành viên HĐQT, nghỉ hưu từ...

02/10/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

22/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

22/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

01/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

01/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

19/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức cả năm...

14/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu cho...

20/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2017Thời gian tổ chức: 8h30,...

22/04/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Trung chức vụ Phó TGĐ từ...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

22/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính Q4/2016 (Công ty mẹ).

22/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016.

01/03/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Ngân hàng Thương mai Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Mã chứng khoán: HVN - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.018.705 CP (tỷ lệ 1,71%...

20/02/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP công bố bổ nhiệm ông Tạ Mạnh Hùng chức vụ Thành viên...

20/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Ngân hàng Thương mai Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Mã chứng khoán: HVN - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.818.705 CP (tỷ lệ 2,02%...

20/02/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12...

03/01/2017

Niêm yết mới

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Công ty Cổ phần chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng...

19/10/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2016Ngày...

25/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

22/01/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam