BizLIVE - Kết thúc quý I/2017, HVN ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 746 tỷ đồng, giảm 43,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 743 tỷ đồng, giảm 39,4%.
Vietnam Airlines: Lợi nhuận quý I/2017 giảm 43%, vay nợ hơn 60 nghìn tỷ đồng
Ảnh minh họa.
TCT Hàng không Việt Nam - CTCP – Vietnam Airlines (mã HVN) vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2017 với doanh thu thuần hơn 20.833 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, do giá dầu bình quân quý I/2017 tăng cao so với quý I/2016 khiến giá vốn bán hàng tăng tới 22%, lên hơn 17.586 tỷ đồng. Điều này khiến cho lợi nhuận gộp thu về giảm nhẹ so với cùng kỳ, chỉ đạt 3.247 tỷ đồng.
Trong khi đó, doanh thu tài chính trong kỳ của HVN chỉ đạt hơn 242 tỷ đồng, bằng 27,6% cùng kỳ. Nguyên nhân là do trong quý này không phát sinh thu từ hoạt động đầu tư ra ngoài doanh nghiệp và lợi nhuận tài chính từ chênh lệch tỷ giá giảm do mức độ biến động giảm tỷ giá (USD) trong quý I/2017 ít hơn so với mức giảm cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính cũng giảm 30,7%, xuống còn 959 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay ở mức 370 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết trong kỳ giảm hơn nửa, còn hơn 30 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 15,4% trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ, ở mức lần lượt 1.315 tỷ đồng và 456 tỷ đồng.
Theo đó, kết thúc quý I/2017, HVN ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 746 tỷ đồng, giảm 43,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 743 tỷ đồng, giảm 39,4%. EPS đạt 606 đồng/cổ phiếu, so với mức 1.095 đồng/cổ phiếu cùng kỳ năm trước.
Tính đến ngày 31/32017, tổng tài sản của HVN đạt 96.744 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, Tổng công ty đang có khoảng 2.562 tỷ đồng gửi ngân hàng, tăng nhẹ so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 15.152 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 2.551 tỷ đồng,…
Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp hiện là 16.943 tỷ đồng, tăng 4,3% so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp ở mức 60.278 tỷ đồng, trong đó, vay ngắn hạn ở mức 15.160 tỷ trong khi vay dài hạn ở mức 45.118 tỷ đồng.

TRẦN THÚY