Vi phạm hành chính, Đầu tư Phú Việt bị phạt 30 triệu đồng

Bảo Ngọc

16:50 28/08/2017

BizLIVE - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 108/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Việt 30 triệu đồng.

Vi phạm hành chính, Đầu tư Phú Việt bị phạt 30 triệu đồng

Ảnh minh họa.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 108/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Việt, (địa chỉ: L15-07, Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:
 Phạt tiền 30 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.
 Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Việt và người liên quan là cổ đông lớn Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung, mã chứng khoán: SPD.
Ngày 24/3/2017, Công ty đã thực hiện mua 348.530 cổ phiếu SPD, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau giao dịch của Công ty và người có liên quan tăng từ 8,33% lên 11,23%.
Tuy nhiên, đến ngày 14/4/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo của Công ty về sự thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhóm người có liên quan vượt ngưỡng 1%.

BẢO NGỌC