BizLIVE -

Số tiền dự chi cho hoạt động cổ tức năm 2018 của VEAM lên đến hơn 5.181 tỷ đồng. Dự kiến sau khi chia cổ tức và trích các quỹ theo quy định, VEAM sẽ không còn lợi nhuận giữ lại.

VEAM trình kế hoạch chuyển sàn HoSE trong năm 2019, dự chi cổ tức 3.884 đồng mỗi cổ phiếu
Ảnh minh họa.

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM – mã VEA) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 31/05 với những nội dung đáng chú ý liên quan đến mục tiêu kinh doanh năm 2019, cổ tức năm 2018 và kế hoạch chuyển sàn HoSE.

Mục tiêu lãi sau thuế Công ty mẹ hơn 6.400 tỷ đồng

Tại Đại hội tới đây, Hội đồng quản trị (HĐQT) VEAM sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ với doanh thu thuần dự kiến 2.398 tỷ đồng, giảm 18% so với năm trước. Doanh thu tài chính dự tăng 32% lên 7.243 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ cũng theo đó dự tăng 23% so với năm 2018 lên 6.402 tỷ đồng.

Năm 2019, HĐQT VEAM cho biết sẽ hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện bàn giao giữa công ty TNHH 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần đối với Công ty mẹ VEAM.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện đăng ký công ty đại chúng, đăng ký giao dịch UpCOM hoặc niêm yết trên sàn chứng khoán đối với các công ty con đủ điều kiện gồm MATEXIM, Cơ khí An Giang và tăng vốn điều lệ một số công ty cổ phần như MATEXIM , FOMECO cho phù hợp với quy mô hoạt động và định hướng phát triển.

Chuyển sàn HoSE trong năm 2019

Cũng tại Đại hội, HĐQT sẽ trình cổ đông việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), thời gian dự kiến trong năm 2019.

Tờ trình kiến nghị ủy quyền cho HĐQT VEAM thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu theo quy định pháp luật. Đồng thời quyết định thời điểm thích hợp niêm yết chính thức trong năm 2019, quyết định giá niêm yết cổ phiếu cho ngày giao dịch đầu tiên.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với kế hoạch chia cổ tức năm bằng tiền mặt với tỷ lệ 38,84% (01 cổ phiếu nhận về 3.884 đồng), tương ứng hơn 5.181 tỷ đồng. Dự kiến, VEAM sẽ sử dụng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức và trích các quỹ theo quy định.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VEA hiện đang giao dịch trên sàn UpCOM quanh mức 50.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 30% so với thời điểm đầu năm 2019. Ước tính vốn hóa thị trường của VEAM vào khoảng gần 66.400 tỷ đồng.

THANH HÀ