BizLIVE - Theo thông báo của CTCP Đá Thạch Anh cao cấp (mã VCS), cả hai giao dịch đã diễn ra trong cùng ngày 15/12/2016. 
VCS: 2 cổ đông lớn đồng loạt bán bớt cổ phiếu
Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày 15/12 vừa qua, ông Ninh Quốc Cường đã bán 1 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch, ông nắm hơn 3,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ là 5,84%. Điều này đồng nghĩa với việc ông Cường chỉ nắm giữ hơn 2,5 triệu cổ phiếu sau giao dịch, tỷ lệ nắm giữ là 4,18%. Qua đó không còn là cổ đông lớn VCS.

Cùng ngày, bà Phạm Thị Thanh Hương đã bán 800.000 cổ phiếu. Trước giao dịch, bà nắm giữ hơn 3,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ là 5,85%. Sau giao dịch bà Hương chỉ còn nắm giữ hơn 2,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ là 4,51% và không còn là cổ đông lớn VCS.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, VCS chỉ có 1 cổ đông lớn duy nhất là Công ty cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A.
Cũng trong ngày 15/12, ông Hồ Xuân Năng, chủ tịch HĐQT đã mua vào 1 triệu cổ phiếu.

Trong phiên giao dịch ngày 15/12, có 1.800.002 cổ phiếu VCS được giao dịch thỏa thuận, tương ứng với giá trị hơn 223,5 tỷ đồng.  

Cổ phiếu VCS hiện tại đang được giao dịch ở mức 127.300 đồng/cổ phiếu.

NGỌC ĐỖ