BizLIVE -

Dự kiến, SAFI sẽ chi ra khoảng 30,9 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 cho cổ đông.

Vận tải SAFI sắp tạm ứng cổ tức 30%
Ảnh minh họa.
CTCP Đại lý vận tải SAFI (mã SFI) vừa công bố thông tin về việc tạm ứng cổ tức năm 2014. 

Theo đó, công ty sẽ thực hiện 2 đợt tạm ứng cổ tức năm 2013. Đợt 1 SFI chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 26/9/2014. 

Với mỗi cổ phiếu được nhận 3.000 đồng, dự kiến SFI sẽ chi ra khoảng 30,9 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này. 

Trong đợt 2, công ty sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Thời gian dự kiến chi trả là quý IV/2014. 

Trong năm 2014, SFI dự kiến doanh thu thuần đạt 600 tỷ đồng và 48 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Mức cổ tức dự kiến năm này là 50%. 

Kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty lãi sau thuế 16 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ở mức 12,5 tỷ đồng. 

NGUYÊN MINH