BizLIVE - Đại hội đã thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chia trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 30% là 25/5/2018. Ngày dự kiến chi trả là 11/6/2018.

UIC: Quyết chia cổ tức 2017 bằng tiền tỷ lệ 30%, đặt kế hoạch lợi nhuận 52 tỷ đồng
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (mã UIC) vừa công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Năm 2017, UIC đạt gần 2.300 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 103% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 74,8 tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch. Cổ tức thực hiện 30% bằng tiền, tương đương chi ra 24 tỷ đồng để trả cổ tức. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 19,3 triệu đồng/người/tháng.
Đại hội cũng đã thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 30% là 25/5/2018. Ngày dự kiến chi trả là 11/6/2018.
Năm 2018, UIC đặt kế hoạch doanh thu 2.356 tỷ đồng, tăng trưởng 2%; lợi nhuận trước thuế 52 tỷ đồng, bằng 69% so với thực hiện 2017. Kế hoạch cổ tức 20%. Thu nhập bình quân đầu người 19 triệu đồng/người/tháng.
Năm nay, UIC sẽ cải tạo Hệ thống lưới điện phân phối 22kV, nâng công suất Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ; bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị của Trạm biến áp 110/22kV Nhơn Trạch V.
Ngoài ra, UIC sẽ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, khảo sát thị trường, xây dựng phương án kinh doanh khả thi để triển khai đầu tư Chưng cư 5 tầng 1A vào thời điểm thích hợp, đồng thời hoàn tất công tác giải  tỏa diện tích còn lại của dự án.

HỒNG QUÂN