BizLIVE - Tập đoàn Ôtô Trường Hải (THACO) nắm giữ hơn 291 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 26,29%
Tỷ lệ THACO nắm giữ tại HAGL Agrico vọt lên trên 26%
Ông Trần Bá Dương cùng THACO và các bên liên quan đã nâng tỷ lệ nắm giữ tại HAGL Agrico lên trên 45%.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – mã HNG) vừa công bố Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 9/8, HNG đã đổi chuyển 221.710 trái phiếu với tỷ lệ 1:1000 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 1.000 cổ phiếu). Với tỷ lệ chuyển đổi trên có hơn 221 triệu cổ phiếu đã được chuyển đổi với tổng giá trị hơn 2.217 tỷ đồng.

Lượng trái phiếu chuyển đổi trên là số trái phiếu nằm trong đợt phát hành một năm trước của HNG. Trong đợt phát hành tháng 6/2018, chỉ bán được 22 trái phiếu trong tổng số 221.710 trái phiếu chuyển đổi đăng ký chào bán.

Sau đó, HAGL Agrico công bố 221.688 trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị phát hành gần 2.217 tỷ đồng còn lại sẽ được phân phối cho THACO.

Trái phiếu chuyển đổi mà HAGL Agrico chào bán có thời hạn 1 năm, lãi suất 0% và không được bảo lãnh. Giá chào bán 10 triệu đồng/trái phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:1.000, tức là 1 trái phiếu chuyển đổi sẽ được đổi thành 1.000 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi. Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo kế hoạch HNG công bố, số tiền thu được công ty dự kiến dùng 1.137 tỷ đồng để đầu tư trồng mới và chăm sóc cây ăn trái. Cụ thể, mảng chuối công ty dự kiến đầu tư 780 tỷ đồng và ớt 357 tỷ đồng. Số tiền 1.080 tỷ đồng còn lại dự kiến được công ty sử dụng tái cơ cấu tài chính.

HNG cũng thông báo danh sách cổ đông lớn sau đợt chuyển đổi trái phiếu trên. Theo đó, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL- mã HAG) nắm giữ hơn 452 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 40,83%; Tập đoàn Ôtô Trường Hải (THACO) nắm giữ hơn 291 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 26,29%; Công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai nắm hơn 93 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 8,4% vốn tại HAGL Agrico.

Cách đây ít ngày, HAGL thông báo hoàn tất bán ra 60 triệu cổ phiếu HNG của HAGL Agrico, thông qua phương thức thoả thuận. Tỷ lệ sở hữu của HAG tại HNG giảm về 51,04%. Thời gian giao dịch từ ngày 15/7 đến 2/8/2019.

Đồng thời, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch THACO đã mua vào 50 triệu cổ phiếu HNG, tăng tỷ lệ sở hữu từ 3,38% lên 9,02%. Lãnh đạo THACO dự đã chi hơn 1.000 tỷ đồng cho đợt nâng tỷ lệ nắm giữ tại HNG.

Như vậy, đến nay ông Trần Bá Dương và các bên liên quan gồm THACO và Trân Oanh đang nắm khoảng hơn 45% vốn tại HAGL Agrico.

HUYỀN TRÂM