BizLIVE - Trong Quý I, TTC Land bàn giao sản phẩm chủ yếu từ 2 dự án Charmington La Pointe (Quận 10) và Jamona Golden Silk (Quận 7). TTC Land cho biết, biên lợi nhuận gộp của 2 dự án này lần lượt là 39% và 37%.
TTC Land (SCR): Lợi nhuận sau thuế Quý I tăng 842% đạt 90 tỷ đồng
Dự án Jamona Golden Silk (Quận 7) được TTC Land bàn giao trong Quý I/ 2019

Theo tin từ CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR), bất chấp những thách thức của thị trường bất động sản trong những tháng đầu năm 2019, TTC Land vẫn duy trì kết quả hoạt động khả quan với lợi nhuận sau thuế Quý I/2019 đạt 90 tỷ đồng, tăng vượt trội 842% so với cùng kỳ.

Quý I là thời gian thấp điểm trong việc bàn giao các dự án để ghi nhận nguồn thu vì vậy doanh thu thuần hợp nhất của TTC Land chỉ đạt 172 tỷ đồng, trong đó doanh thu chuyển nhượng dự án là 34%; dịch vụ môi giới, cho thuê, quản lý và khác lần lượt chiếm 40%, 7% và 19%.

Trong Quý I, TTC Land bàn giao các sản phẩm chủ yếu từ 2 dự án Charmington La Pointe (Quận 10) và Jamona Golden Silk (Quận 7). TTC Land cho biết, biên lợi nhuận gộp của 2 dự án này lần lượt là 39% và 37%. Biên Lợi nhuận gộp của toàn TTC Land với xấp xỉ 64%, cao vượt trội so với trung bình ngành chỉ vào khoảng 28%. TTC Land cũng ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính gần 49 tỷ đồng, tăng 89% cùng kỳ, trong đó chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng.

Nguồn: TTC Land 

Chi phí bán hàng trong Quý I giảm mạnh 95% do hoạt động môi giới cho thuê khu công nghiệp không phát sinh giá vốn hàng bán đáng kể. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh theo đó đạt 85 tỷ đồng, tăng 227% và biên lợi nhuận hoạt động đạt ấn tượng 50% so với 3% của cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế quý I/2019 đạt lần lượt 87 tỷ đồng và 90 tỷ đồng, tăng vượt trội 384% và 842% cùng kỳ. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đã đạt 26% kế hoạch năm. Biên lợi nhuận ròng trong Quý I theo đó cũng đạt xấp xỉ 52%, cao vượt bậc so với trung bình ngành là 21%.

Cơ cấu vốn an toàn

Đến ngày 31/03/2019, Tổng tài sản của TTC Land tăng nhẹ 2% so với đầu năm, đạt 11.029 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cuối Quý I đạt 217 tỷ đồng, giảm khoảng 124 tỷ đồng so với đầu năm, đồng thời Hàng tồn kho tăng nhẹ 7% so với hồi đầu năm 2019.

Theo TTC Land, hàng tồn kho tăng chủ yếu do Công ty tập trung đầu tư phát triển 2 dự án trung cấp Carillon 7 (Tân Phú) và Thương mại TTC Plaza (Bình Thạnh) để đảm bảo tiến độ bàn giao trong năm cho khách hàng, đồng thời ghi nhận doanh thu. Hàng tồn kho của TTC Land sẽ được giảm đáng kể trong những tháng cuối năm 2019 khi một số dự án đi vào bàn giao như Jamona City, Jamona Home Resort (Quận 7), Carillon 7…

Tại ngày 31/03/2019, TTC Land đang có khoảng 1.438 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn đến chủ yếu từ 2 Dự án Jamona City và Jamona Home Resort, chiếm 13% tổng nguồn vốn. Đây là các khoản tiền trả trước hay đặt cọc của khách hàng theo các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản để bán từ các dự án của TTC Land.

Được biết, TTC Land đang giới thiệu ra thị trường 7 dự án và ghi nhận tỷ lệ hấp thụ khả quan với trung bình 90%. Tổng số lượng hàng tiêu thụ từ đầu năm là 417 sản phẩm, tăng 42% so với cùng kỳ. Doanh số tương ứng với lượng sản phẩm này khoảng 1.180 tỷ đồng chủ yếu đến từ các dự án được công bố trong Quý 1 là Charmington Dragonic (Quận 5) và Jamona Eco (Quận Bình Chánh). 2 dự án trên dự kiến sẽ được ghi nhận doanh thu vào trong giai đoạn 2020-2021 khi TTC Land hoàn thành và bàn giao sản phẩm hoàn thiện cho khách hàng.
Năm 2019, TTC Land đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 lần lượt là 2.969 tỷ đồng và 340 tỷ đồng, tăng 2% và 6% so với kết quả thực hiện năm 2018.

HỒNG QUÂN