Truyền tải Điện Quốc Gia: Năm 2017 lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 900 tỷ đồng, dư nợ khoảng 2,4 tỷ USD

Hồng Quân

17:01 22/06/2018

BizLIVE - Năm 2017, Truyền tải Điện Quốc Gia ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 281 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2016. Đến cuối năm 2017, số dư tiền đạt gần 5.259 tỷ đồng, số dư vay nợ ngắn và dài hạn là 54.583 tỷ đồng, chiếm hơn 67,2% tổng tài sản.

Truyền tải Điện Quốc Gia: Năm 2017 lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 900 tỷ đồng, dư nợ khoảng 2,4 tỷ USD

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (Truyền tải Điện Quốc Gia) đã công bố báo cáo tài chính năm 2017. Theo đó, năm 2017, tổng công ty đạt 18.162,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11,48%; lợi nhuận gộp đạt 4.061 tỷ đồng, tăng 10,8%; lợi nhuận thuần đạt 351,8 tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm 2016.

Năm qua, Truyền tải Điện Quốc gia ghi nhận lỗ khoảng 900 tỷ đồng từ lãi lỗ chênh lệch tỷ giá. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 354,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước là 350,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 281 tỷ đồng.
Tại ngày 31/12/2017, tổng tài sản của Truyền tải Điện Quốc gia giảm nhẹ, đạt hơn 81.178 tỷ đồng, trong đó số dư tiền, các khoản tiền gửi đạt gần 5.259 tỷ đồng. Cũng vào thời điểm cuối năm 2017, Truyền tải Điện Quốc gia có dư nợ vay ngắn và dài hạn hơn 54.583 tỷ đồng, tương đương 2,4 tỷ USD, trong đó hơn 49.000 tỷ đồng là nợ vay dài hạn.
Được biết, theo kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020, giá thành truyền tải điện bình quân trong năm 2017 là 108,3 đồng/kwh, tăng 4,8 đồng/kwh so với năm 2016.
Cũng theo kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016 -2020 được phê duyệt, kế hoạch vốn đầu tư là 104.970 tỷ đồng, trong đó giá trị đầu tư thuần là 74.525 tỷ đồng; trả nợ gốc và lãi vay 30.445 là tỷ đồng.
Truyền tải Điện Quốc Gia hiện có hơn 7.524 cán bộ, kỹ sư, công nhân. Vốn điều lệ tại thời điểm cuối năm 2017 là 24.596 tỷ đồng.

HỒNG QUÂN

Thăm dò ý kiến
Theo bạn, xe hơi Vinfast sẽ nằm ở tầm giá nào?