BizLIVE -

6 tháng đầu năm, Petrolimex đạt 91.696 tỷ đồng doanh thu, giảm 5,1% so với cùng kỳ, thực hiện 48% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế lại tăng 8,4% lên 3.060 tỷ đồng, hoàn thành 58% mục tiêu cả năm.

Trung bình mỗi ngày Petrolimex nhận về hơn 500 tỷ đồng doanh thu
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II vừa công bố, CTCP Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex – mã PLX) ghi nhận 49.735 tỷ đồng doanh thu, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế cùng giảm 7,7% so với quý II/2018, xuống 1.492 tỷ đồng. Lãi sau thuế thu về 1.251 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 1.138 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Petrolimex đạt 91.696 tỷ đồng doanh thu, giảm 5,1% so với cùng kỳ, thực hiện 48% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế lại tăng 8,4% lên 3.060 tỷ đồng, hoàn thành 58% mục tiêu cả năm.

Lãi ròng sau thuế thu về 2.545 tỷ đồng, tăng gần 11% so với nửa đầu năm ngoái. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.339 tỷ đồng, tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 1.794 đồng.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Petrolimex đã tăng 3% so với đầu năm lên mức 57.787 tỷ đồng trong đó đáng chú ý có hơn 15.343 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi, tương đương 26% tổng tài sản.

Ngoài ra, Petrolimex còn để dành được hơn 2.890 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 1.186 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 2.840 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 23/07 vừa qua, Petrolimex đã chi gần 3.045 tỷ đồng trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông với tỷ lệ 26% (01 cổ phiếu nhận 2.600 đồng) theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/05 trước đó. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước là cổ đông lớn nhất của Petrolimex thu về 2.310 tỷ đồng nhờ nắm giữ 75,87% vốn trong khi JX Nippon Oil & Enegry Việt Nam cũng nhận được 244 tỷ đồng do sở hữu 8% vốn.

THANH HÀ