BizLIVE - Hội đồng quản trị của Tracodi quyết nghị thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp của Tracodi tại VinaTaxi từ tháng 11/2018. Báo cáo tài chính của Tracodi cho biết, giá trị đầu tư gốc vào VinaTaxi gần 34,3 tỷ đồng; giá trị hợp lý ghi nhận hơn 38 tỷ đồng.


Tracodi sẽ thoái sạch 30% vốn tại VinaTaxi

Ngày 12/11/2018, Hội đồng quản trị của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, mã TCD) đã quyết nghị thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của Tracodi tại Công ty Taxi Việt Nam (VinaTaxi), tương đương 30% vốn điều lệ của VinaTaxi. Thời gian thực hiện từ tháng 11/2018.

Hiện VinaTaxi có vốn điều lệ 112,7 tỷ đồng. Thuyết minh báo cáo tài chính của Tracodi cho biết, giá trị đầu tư gốc của Tracodi vào VinaTaxi gần 34,3 tỷ đồng; giá trị hợp lý ghi nhận hơn 38 tỷ đồng.
Tại ngày 30/09/2018, Tracodi còn 3 khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết gồm: CTCP Tracodi Invest (8,8 tỷ đồng); VinaTaxi (34,3 tỷ đồng); và CTCP BCG Land (145,4 tỷ đồng). 9 tháng đầu năm, TCD ghi nhận lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 1,4 tỷ đồng.

 


HỒNG QUÂN