TP.HCM: Trung bình có khoảng 90 doanh nghiệp “chết” mỗi ngày!

Minh Vũ

07:34 29/03/2016

BizLIVE - Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2016, TP.HCM đã có 5.359 doanh nghiệp ngưng nghỉ hoạt động.

TP.HCM: Trung bình có khoảng 90 doanh nghiệp “chết” mỗi ngày!

Nhiều doanh nghiệp tại Tp.HCM đã và đang trong tình trạng chết lâm sàng. Ảnh minh họa

Cục Thống kê TP.HCM cho biết tình hình hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn Tp.HCM trong 3 tháng đầu năm 2016 có xu hướng tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ 2015.
Cụ thể, về cấp phép thành lập doanh nghiệp (không bao gồm khu vực có vốn đầu tư nước ngoài), tính từ 1/1/2016 đến 15/3/2016 có 6.425 doanh nghiệp được cấp phép thành lập với tổng số vốn đăng ký 56.286 tỷ đồng.
So với cùng kỳ 2015 tăng 29,2% về số lượng doanh nghiệp và tăng 127,3% về số vốn đăng ký.
Trong đó, bao gồm 1 công ty hợp doanh, 136 doanh nghiệp tư nhân, 740 công ty cổ phần, 5.548 công ty TNHH.
Khu vực nông lâm thủy có 35 doanh nghiệp với số vốn 439 tỷ đồng; Công nghiệp xây dựng có 1.448 doanh nghiệp với số vốn 10.480 tỷ đồng; Dịch vụ có 4.942 doanh nghiệp với số vốn 45.367 tỷ đồng.
Về tình hình doanh nghiệp ngừng hoạt động, theo báo cáo từ cơ quan thuế, trong 2 tháng đầu năm 2016, TP.HCM có 5.359 doanh nghiệp ngưng nghỉ hoạt động, bằng 81,4% so số doanh nghiệp tăng trong kỳ (4.733 doanh nghiệp cấp mới và 1.852 doanh nghiệp tái hoạt động).
Trong đó có 21 doanh nghiệp thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, 4.354 công ty TNHH, 604 công ty cổ phần và 372 doanh nghiệp tư nhân. 
Cũng theo Cục Thống kê TP.HCM, ước tính trong quý I/2016, TP.HCM đã giải quyết việc làm cho 74.550 lượt lao động đạt 27,6% so với kế hoạch năm 2016, tạo thêm được 31.600 chỗ làm mới đạt 25,3% so với kế hoạch. So với cùng kỳ năm 2015, giải quyết việc làm tăng 2,4%, số việc làm mới tăng 4,7% .

MINH VŨ