BizLIVE - Người thay thế ông Lê Quang Minh ở vị trí CEO Khang Điền là ông Vương Văn Minh, thế hệ 8X.
Tổng giám đốc Khang Điền từ nhiệm
Ông Lê Quang Minh từ nhiệm CEO KDH sau 9 tháng tại nhiệm.

CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH) vừa công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt.

Theo đó, ngày 3/3 KDH thông qua việc từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của ông Lê Quang Minh. Trước đó, ông Minh có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân kể từ ngày 3/3.

Ông Minh sinh năm 1975, được cất nhắc vào vị trí CEO KDH từ tháng 6/2020. Trước đó, ngày 15/4/2020 ông làm Phó Tổng giám đốc công ty này.

Trước khi gia nhập Khang Điền, ông Lê Quang Minh là Phó Tổng giám đốc Kiểm toán tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, công ty phụ trách kiểm toán và tư vấn tài chính cho Khang Điền từ năm 2007 đến nay.

Cùng ngày 3/3, HĐQT Khang Điền thông qua việc bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc đối với ông Vương Văn Minh.

Ông Vương Văn Minh sinh năm 1985, là một trong 2 Phó Tổng giám đốc của KDH mới được bổ nhiệm ngày 8/2 vừa qua. Trước đó ông là Trợ lý Hội đồng quản trị của KDH. Cùng được bổ nhiệm với ông là ông Lê Hoàng Khởi.

Như vậy ban điều hành của Nhà Khang Điền hiện gồm ông Vương Văn Minh là TGĐ, các phó tổng giám đốc gồm ông Lê Hoàng Khởi, bà Nguyễn Thùy Trang, ông Bùi Quang Huy và ông Trương Duy Minh.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2020 công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.532 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ, LNST đạt 1154 tỷ đồng tăng 26% so với năm 2019. Theo đó, công ty hoàn thành vượt 29% mục tiêu về doanh thu và hoàn thành vượt 5% mục tiêu về LNST đề ra.

Tính đến 31/12/2020, Khang Điền có lượng hàng tồn kho lớn với 7.130 tỷ đồng, tập trung tại dự án Khang Phúc - Khu dân cư Tân Tạo (2.795 tỷ đồng) và Khang Phúc – Lovera Vista (940 tỷ đồng).

HUYỀN TRÂM