Tổng công ty vàng Agribank lãi ròng vỏn vẹn 1,3 tỷ đồng trong 6 tháng

Hoàng Anh

11:32 17/08/2017

BizLIVE - Với con số vỏn vẹn 1,3 tỷ đồng, lãi ròng của AJC đã giảm 43% so cùng kỳ 2016.

Tổng công ty vàng Agribank lãi ròng vỏn vẹn 1,3 tỷ đồng trong 6 tháng

Ảnh minh họa

Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam (AJC) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.
Theo đó, doanh thu thuần 6 tháng gần 536 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận gộp ở mức 10,4 tỷ đồng, giảm so với mức 11,6 tỷ đồng cùng kỳ 2016. Lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm cũng ứng với tỷ suất lãi gộp biên cải thiện nhẹ so cùng kỳ khi ở mức 1,94%.
Chi phí bán hàng ở mức 7,5 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2016. Nhưng chi phí quản lý lại giảm còn 3,5 tỷ đồng so với mức gần 5 tỷ đồng cùng kỳ 2016, mức giảm 28%.
Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ vỏn vẹn 1 tỷ đồng, giảm 41% so với 2,3 tỷ đồng cùng kỳ 2016.
6 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận khác của AJC tăng mạnh lên 244 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm 2016 ghi nhận con số âm.
Dù vậy, tổng lợi nhuận sau thuế cũng chỉ đạt 1,3 tỷ đồng, giảm 43% so với 2,3 tỷ đồng cùng kỳ 2016.
Tại thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản của AJC đạt 221 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn vẫn ở mức hơn 20 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
Hàng tồn kho ở mức 66 tỷ đồng, giảm so với mức 87 tỷ đồng cùng kỳ 2016. Bất động sản đầu tư tăng lên 11 tỷ đồng so với 5 tỷ đồng cùng kỳ 2016.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm gần 9 tỷ đồng.

HOÀNG ANH