Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt muốn thoái toàn bộ vốn khỏi SDT

Kim Lương

11:08 20/11/2013

BizLIVE - Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt hiện đang nắm 275.000 cổ phiếu SDT, tương đương 1,31% vốn công ty này.

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt muốn thoái toàn bộ vốn khỏi SDT

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (mã SDT) – tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán ra 250.000 cổ phiếu.

Công ty cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT) vừa công bố thông tin giao dịch của tổ chức có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Theo đó, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt - đơn vị có liên quan đến Ủy viên Hội đồng quản trị SDT là Đậu Minh Lâm - đăng ký bán toàn bộ 275.000 cổ phiếu SDT đang nắm giữ, tương đương 1,31% vốn điều lệ SDT.

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 22/11 - 13/12/2013. Mục đích của giao dịch là cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt sẽ không còn nắm cổ phiếu SDT nào.

KIM LƯƠNG