BizLIVE -

Sau 6 tháng đầu năm, TNG đạt 2.043 tỷ đồng doanh thu thuần và 93 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 37,4% và 38,5% so với cùng kỳ năm 2018.

TNG báo lãi tăng 22,5% trong quý II, cổ phiếu áp sát vùng đỉnh
Ảnh minh họa.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2019 với kết quả kinh doanh tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, TNG ghi nhận 1.236 tỷ đồng doanh thu thuần trong kỳ, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp cũng tăng 36% lên mức 196 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp đạt 15,8%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 55% còn 2,8 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 5%, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 41% và 39% so với cùng kỳ. Kết quả, TNG báo lãi sau thuế 55,6 tỷ đồng, tăng 22,5% so với quý II/2018.

Tính chung 6 tháng đầu năm, TNG đạt 2.043 tỷ đồng doanh thu thuần và 93 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 37,4% và 38,5% so với cùng kỳ năm 2018. Với kết quả đạt được, TNG đã thực hiện 49% kế hoạch doanh thu và 44,7% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2019.

Tính đến hết tháng 6, tổng tài sản của TNG đã tăng 25% so với đầu năm lên mức 3.253 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tồn kho và các khoản phải thu. Đáng chú ý, nợ vay tài chính chiếm tới 53% tổng tài sản với 1.554 tỷ đồng ngắn hạn và 168 tỷ đồng dài hạn. Ngoài ra, công ty còn khoản 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Trên thị trường chưng khoán, cổ phiếu TNG bắt đầu xu hướng tăng giá từ trung tuần tháng 7 năm ngoái. Sau nhiều sóng tăng mạnh, cổ phiếu TNG hiện đang giao dịch quanh vùng đỉnh 21.000 – 22.000 đồng/cổ phiếu, tăng 60% so với đầu năm 2019 và gấp 2,5 thị giá thời điểm cách đây 1 năm.

THANH HÀ