BizLIVE - CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015.
TNA: Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 51 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Cụ thể, trong tháng 9 năm 2015, TNA ghi nhận tổng doanh thu 224 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4,1 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam ghi nhận tổng doanh thu 1.610,3 tỷ đồng, tăng 143,7% so với cùng kỳ năm 2014.
Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2015 đạt 51,3 tỷ đồng, tăng 137,1% so với 9 tháng đầu năm ngoái. 
Trước đó, CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam đã lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 1.760 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng. Dự kiến TNA sẽ trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 20%/ năm.
Như vậy, so với kế hoạch cả năm. đề ra, TNA đã hoàn thành 91,5% kế hoạch doanh thu và 85,5% kế hoạch lợi nhuận.

LÊ HẢI