BizLIVE - Ước tính, Vimico Thái Nguyên sẽ chi khoảng 126 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.
TMG: Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tỷ lệ 70%, tiền mặt
CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (mã TMG) vừa ra Nghị quyết về việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2017.
Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên vào cuối tháng 3 vừa qua, Vimico cho biết sẽ chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 85% bằng tiền.
Vimico vừa qua đã tạm ứng cổ tức tỷ lệ 15%, vì vậy 70% còn lại, doanh nghiệp quyết định chi trả hết trong đợt tới. Dự kiến, Vimico Thái Nguyên sẽ phải chi khoảng 126 tỷ đồng để trả cổ tức lần này cho cổ đông.
Theo thông báo, ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền vào 7/5/2018; ngày thanh toán cổ tức là 17/5/2018.
Năm 2017, Vimico đạt doanh thu trên 802 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 206 tỷ, lần lượt vượt 115% và 179% kế hoạch.
Năm 2018, Vimico Thái Nguyên đặt mục tiêu doanh thu 916 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 211 tỷ.

TUẤN VIỆT