BizLIVE -

6 tháng đầu năm, May Sông Hồng ghi nhận 2.165 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 24% so với cùng kỳ đồng thời thu về 265 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành gần 56% mục tiêu cả năm.

Tiếp tục chuyển dịch sản xuất sang mảng FOB, May Sông Hồng báo lãi tăng 39% trong quý II
Ảnh minh họa.

CTCP May Sông Hồng (mã MSH) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2019 với kết quả kinh doanh tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ của May Sông Hồng đạt hơn 1.164 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái do tiếp tục dịch chuyển sản xuất sang mảng FOB (mua nguyên liệu, bán thành phẩm). Lợi nhuận gộp cũng tăng gần 20%, đạt 238 tỷ đồng tương ứng biên lãi gộp 20,5%.

Doanh thu tài chính tăng hơn 7 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 13,1 tỷ đồng chủ yếu do tăng lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm được gần 10 tỷ đồng, còn 7,6 tỷ đồng chủ yếu do giảm lãi tiền gửi và lỗ tỷ giá chưa thực hiện.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt 25% và 11% so với cùng kỳ. Kết quả, May Sông Hồng lãi sau thuế 133 tỷ đồng, tăng gần 39% so với quý II/2018.

Tính chung 6 tháng đầu năm, May Sông Hồng ghi nhận 2.165 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 24% so với cùng kỳ đồng thời thu về 265 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành gần 56% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế thu về 219 tỷ đồng, tăng 52% so với kết quả quý nửa đầu năm 2018.

Tính đến hết quý II, tổng tài sản của May Sông Hồng đã nhích nhẹ so với đầu năm lên 2.566 tỷ đồng với 76% là tài sản ngắn hạn. Tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn chiếm gần 35% tổng tài sản ở mức 670 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ vay, thuê tài chính ngắn hạn giảm 173 tỷ đồng so với đầu kỳ, còn 603 tỷ đồng.

Ngoài ra, May Sông Hồng còn tích lũy được 472 tỷ đồng lợi nhuấn sau thuế chưa phân phối bên cạnh gần 184 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ