BizLIVE -

Thủy sản Minh Phú cũng trình danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán 75,72 triệu cổ phần riêng lẻ theo phương án đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 thông qua.

Thủy sản Minh Phú đặt mục tiêu lãi 2.300 tỷ đồng, dự chia cổ tức 50 – 70%
Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2019 với các nội dung quan trọng liên quan đến chia cổ tức, kế hoạch kinh doanh và danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phần riêng lẻ.

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Thủy sản Minh Phú sẽ trình cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ dự kiến 50-70%.

Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I/2019.

Kết quả kinh doanh năm 2018, Thủy sản Minh Phú ước đạt 24.071 tỷ đồng doanh thu và 1.208 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế thu về 1.129 tỷ đồng. Như vậy, về cơ bản Thủy sản Minh Phú đều đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh đề ra cho năm 2018.

Về kế hoạch kinh doanh cho năm 2019, Minh Phú đặt chỉ tiêu sản lượng xuất khẩu 77.400 tấn, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng. Với mảng nuôi tôm, sản lượng kế hoạch là 11.080 tấn, đem về 300 tỷ lợi nhuận. Như vậy, kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế 2019 là 2.300 tỷ đồng.

Cũng trong tài liệu trình ĐHĐCĐ lần này, Thủy sản Minh Phú đề xuất danh sách nhà đầu tư tiềm năng mua 75,72 triệu cổ phần phát hành riêng lẻ bao gồm 03 đối tác đến từ Nhật Bản: Mitsui & Co., Ltd; Hanwa Co., Ltd; Royal Holdings Co., Ltd và các nhà đầu tư khác.

Bên cạnh đó, HĐQT của Thủy sản Minh Phú cũng xin ý kiến về việc miễn chào mua công khai cho các nhà đầu tư. Theo đó, các nhà đầu tư này được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên tại thời điểm nhận chuyển nhượng mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định pháp luật.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MPC hiện giao dịch với thị giá 44.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức vốn hóa thị trường đạt khoảng 6.200 tỷ đồng.

THANH HÀ