BizLIVE - Ước tính CTCK Thiên Việt sẽ chi ra khoảng 37,5 tỷ đồng trong thương vụ này để mua lại toàn bộ công ty quản lý quỹ An Phúc.
Thiên Việt thông qua việc thâu tóm Công ty Quản lý quỹ An Phúc
Ảnh minh họa.
CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVSC) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua lại công ty quản lý quỹ. 

Theo đó, Hội đồng quản trị quyết định chấp thuận cho TVSC mua 100% cổ phần CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Phúc. 

Quản lý quỹ An Phúc có vốn điều lệ 25 tỷ đồng, tương đương 2,5 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. 

Giá TVSC mua tối đa là 15.000 đồng/cổ phần. 

Sau khi giao dịch thành công, Quản lý quỹ An Phúc sẽ trở thành công ty con của TVSC.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý II, doanh thu thuần của TVSC đạt 34,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 12,6 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận của TVSC lần lượt ở mức 86,2 tỷ đồng và 45,2 tỷ đồng. 

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của Quản lý quỹ An Phúc chỉ ở mức 268 triệu đồng.

NGUYÊN MINH