BizLIVE -

Năm 2020, Thép Nam Kim ghi nhận 11.560 tỷ đồng doanh thu, giảm 5,4% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại tăng gấp 6,2 lần cùng kỳ lên mức 295 tỷ đồng nhờ giá HRC diễn biến thuận lợi.

Thép Nam Kim (NKG) tính toán lãi lớn năm 2021
Ảnh minh họa.

CTCP Thép Nam Kim (mã NKG) đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh 2021 gồm doanh thu đạt 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng, lần lượt tăng 38% và 103% năm trước. Cổ tức 2021 dự kiến tối đa 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

 

Trong năm 2020, Thép Nam Kim ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng gấp 6,2 lần lên mức 295 tỷ đồng nhờ giá HRC diễn biến thuận lợi bất chấp doanh thu giảm 5,4% so với cùng kỳ xuống 11.560 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, HĐQT trình cổ tức đợt cuối năm 2020 tỷ lệ 7% bằng cổ phiếu. Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 3% bằng tiền mặt vào cuối năm ngoái. Ngoài ra, HĐQT trình phương án thưởng cổ phiếu tỷ lệ 13%. Như vậy, cổ đông Thép Nam Kim sẽ nhận được tổng tỷ lệ cổ tức và thưởng cổ phiếu là 20%.

HĐQT đưa dự kiến phát hành tối đa 1 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), không bị hạn chế quyền chuyển nhượng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng chào bán là cán bộ quản lý (không bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc) của Thép Nam Kim và công ty con, công ty liên kết. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2021.

LỢI NHUẬN QUÝ 1/2021 CÓ THỂ TĂNG 66%

Trong báo cáo mới đây, CTCK VDSC đánh giá Thép Nam Kim có thể duy trì sản xuất với công suất tối đa trong năm 2021 và tiêu thụ được 800.000 tấn sản phẩm, tăng 14% so với cùng kỳ. Lượng đơn đặt hàng lớn từ thị trường châu Âu sẽ đảm bảo tiêu thụ hết sản lượng sản xuất của NKG trong nửa đầu năm.

VDSC dự báo lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 của Thép Nam Kim sẽ tăng 66% so với cùng kỳ nhờ diễn biến giá HRC thuận lợi và sản lượng tiêu thụ duy trì ở mức cao. Giá HRC trung bình quý ước tính tăng khoảng 20% so với cùng kỳ trong quý 1, sẽ hỗ trợ biên lợi nhuận gộp của Thép Nam Kim đạt khoảng 9,8%, cao hơn mức 8,9% trong quý cuối năm 2020.

 

Bên cạnh đó, xuất khẩu nhiều hơn sang các thị trường phát triển, như Châu Âu và Bắc Mỹ, giúp khả năng sinh lời được cải thiện. Do các nhà máy sẽ hoạt động hết công suất cho đến tháng 6, sản lượng bán ra của NKG có thể đạt 400.000 tấn trong 6 tháng đầu năm 2021, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ.

Trong nửa cuối năm, Thép Nam Kim có thể tăng sản lượng tiêu thụ tại thị trường trong nước và các thị trường xuất khẩu truyền thống để giảm sự phụ thuộc vào nhu cầu tại thị trường EU. Tuy nhiên, VDSC cho rằng giá HRC nhiều khả năng không tăng mạnh trong giai đoạn cuối năm, khiến biên lợi nhuận gộp của Thép Nam Kim có thể giảm xuống 4,3% trong nửa cuối năm 2021.

VDSC dự báo giá bán bình quân sẽ tăng 30%, cùng với mức tăng 14% của sản lượng bán hàng, có thể đẩy doanh thu tăng 48% cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế dự phóng lần lượt đạt 6,7% và 514 tỷ đồng, tăng 74% so với năm 2020.

THANH HÀ