BizLIVE - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn vừa đăng ký bán cổ phiếu VFR của CTCP Vận tải và Thuê tàu (mã VFR).
Thêm một cổ đông lớn muốn rút vốn khỏi VFR
Ảnh minh họa.
Theo đó, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn sẽ bán toàn bộ 1 triệu cổ phiếu, tương đương với 6,67% vốn điều lệ VFR.

Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 18/6 đến 10/7.

Trước đó, từ 20/5 đến 18/6/2015, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã đăng ký bán toàn bộ hơn 7,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 51,02% vốn của VFR để cơ cấu danh mục đầu tư.

CTCP chứng khoán IB (mã VIX - HNX) cũng bán 802.900 cổ phiếu VFR. Sau khi giao dịch được thực hiện, VIX đã giảm sở hữu tại VFR từ 9,2% (gần 1,38 triệu cổ phiếu) xuống còn 3,85% (577.000 cổ phiếu.

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn là 19/5/2015.
Được biết, năm 2014, VFR đạt lợi nhuận hợp nhất 1,25 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lại bị lỗ 12,38 tỷ đồng. Do vậy, VFR đã bị rơi vào diện bị cảnh báo. Trong khi đó, VFR cho biết, dự báo năm 2015, mảng vận tải biển vẫn còn rất khó khăn và tiếp tục bị lỗ trong khi lợi nhuận của các mảng dịch vụ khác không thể bù đắp được. Do vậy công ty có kế hoạch tái cơ cấu một số tài sản để bù lỗ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu năm 2015 không bị lỗ.

TRẦN THÚY