BizLIVE -

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Thế giới Di động sẽ tăng lên mức 4.433 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 4 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Thế giới Di động chuẩn bị phát hành 13 triệu cổ phiếu ESOP
Ảnh minh họa.

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của công ty và các công ty con (ESOP).

Theo đó, MWG sẽ phát hành gần 13 triệu cổ phiếu, tương đương 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Cổ phiếu được chào bán giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tổng giá trị phát hành 129 tỷ đồng và bị hạn chế chuyển nhượng 4 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MWG đang giao dịch với giá 84.500 đồng/cổ phiếu, giảm 15% so với đầu năm (tính theo giá điều chỉnh). Như vậy, trị giá lô cổ phiếu phát hành thêm ước tính theo giá thị trường lên đến gần 1.100 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 12, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của MWG có thể tăng lên 4.433 tỷ đồng. Trước đó, MWG cũng đã phát hành thêm 107,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 3:1 theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/11 qua đó nâng vốn điều lệ từ 3.323 tỷ đồng lên mức 4.304 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh 10 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 72.275 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.413 tỷ đồng; tăng 36% và 33% so với cùng kỳ năm 2017. Theo đó, MWG đã hoàn thành 84% kế hoạch doanh thu và 93% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mới đây, HĐQT MWG đã quyết nghị thông qua việc tăng vốn điều lệ cho CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trước đó. Theo đó, số vốn tăng trong tháng 11/2018 là 1.250 tỷ đồng. Mục đích tăng vốn là để phục vụ kế hoạch phát triển và mở rộng kinh doanh. Nguồn thực hiện từ vốn tự có hoặc lợi nhuận giữ lại chưa phân phối.

THANH HÀ
Theo Cuộc sống An toàn