BizLIVE - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 47/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Hà Anh Tuấn, Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng số 7.
Thành viên Hội đồng quản trị Vinaconex 7 bị phạt 12,5 triệu đồng
Tòa nhà của Vinaconex 7.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 47/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Hà Anh Tuấn.
Cụ thể như sau: Phạt tiền 12,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Ông Hà Anh Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 7 (mã chứng khoán: VC7) đã bán 38.000 cổ phiếu VC7 từ ngày 06/06/2016 đến ngày 10/06/2016. Tuy nhiên, đến ngày 22/06/2016, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của ông Hà Anh Tuấn.

BẢO NGỌC